Σωληνουργικες

Εργασίες

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΑ

Επισκευές – Κατασκευές

Aναλαμβάνουμε την κατασκευή ή επισκευή και εγκατάσταση οποιουδήποτε δικτύου σωλήνα που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία ενός πλοίου – σκάφους ή εργοστασίου.

Όπως:

Δίκτυα Θαλάσσης

Sea Water

Δίκτυα Γλυκού Νερού

Fresh water

Δίκτυα Ελαίου και Δίκτυα Ελαίου Υψηλής Πιέσεως

High pressure oil lines

Δίκτυα Πετρέλαιου

Fuel lines

Δίκτυα Αποχετεύσεων

Sewage lines

Οχετοί Καυσαερίων

Air vent lines – Αir vent heads

κ.λ.π.

Ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε δικτύου μπορούν να κατασκευαστούν σωληνώσεις από διαφορά υλικά όπως: Χάλυβα • Stainless steel • Copper nickel • Χάλκινα • P.V.C κ.λ.π

Δυνατότητα κατασκευής η προκατασκευής τεμαχίων σωλήνα βάση επιτόπιων μετρήσεων ή δοθέντων σχεδίων.

Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες
Σωληνουργικές Εργασίες

Επισκευές πλοίων, θαλαμηγών και εργοστασίων

Σωληνουργικές Εργασίες