Η εταιρεία μας

Προφίλ

Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής με επισκευές – κατασκευές – μετασκευές απο το 1966 και απο το 2020 με τη νέα της επωνυμία “ΕΛ-ΣΩΛ ΙΚΕ”.

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση ελασματουργικών – σωληνουργικών εργασίων σε πλοία, θαλαμηγούς και εργοστάσια.

Διαθέτουμε στεγασμένους χώρους, κύριους και αποθηκευτικούς, 350 τετραγωνικών με όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τους.

Όλες οι εργασίες μας εκτελούνται ακολουθώντας πιστά την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

ΕΛ-ΣΩΛ Ναυπηγοεπισκευές

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των εργασιών μας

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή άριστα τεχνικά καταρτισμένων και υπευθυνών τεχνιτών καθώς και με την συνεχή ιδία παρουσία μας στον χώρο εκτέλεσης των εργασίων.

Υπηρεσίες

Οι εργασίες μας εκτελούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό

Ελασματουργικές Εργασίες

Ελασματουργικές Εργασίες

Αντικατάσταση, κατασκευή και συγκόλληση ελασμάτων.

Σωληνουργικές Εργασίες

Σωληνουργικές Εργασίες

Κατασκευή, επισκευή και εγκατάσταση δικτύων σωλήνα.

Επισκευές πλοίων, θαλαμηγών και εργοστασίων

Ελασματουργικές & Σωληνουργικές Εργασίες