Ελασματουργικες

Εργασίες

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Επισκευές – Κατασκευές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση, την κατασκευή και την συγκόλληση ελασμάτων απο πιστοποιημένους συγκολλητές που αφορούν στην επισκευή, κατασκευή ή μετασκευή οποιουδήποτε τμήματος ενός πλοίου από χάλυβα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Αντικατάσταση ελασμάτων στα βρεχάμενα του πλοίου κατά τον δεξαμενισμό.

Αντικατάσταση ελασμάτων σε όλους τους υπόλοιπους χώρους ενός πλοίου.

Όπως:
topside, forepeak, afterpeak, cargo hold, double bottom, accommodation, επισκευή καπακιών, αμπαριών κ.λπ.

Χάλυβας - Αλουμίνιο

Steel – Aluminum

Νέες κατασκευές

New constructions

Μετασκευές

Conversions / Retrofitting

Επισκευές

Repairs
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες
Ελασματουργικές Εργασίες

Επισκευές πλοίων, θαλαμηγών και εργοστασίων

Ελασματουργικές Εργασίες