Επισκευες

Πλοίων

Ελασματουργικά – Σωληνουργικά

Με πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής ελασματουργικών και σωληνουργικών σε πλοία.
Ελασματουργικές Εργασίες - Επισκευές - Κατασκευές

Ελασματουργικές Εργασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση, την κατασκευή και την συγκόλληση ελασμάτων που αφορούν στην επισκευή, κατασκευή ή μετασκευή οποιουδήποτε τμήματος ενός πλοίου.
Σωληνουργικές Εργασίες

Σωληνουργικές Εργασίες

Aναλαμβάνουμε την κατασκευή ή επισκευή και εγκατάσταση οποιουδήποτε δικτύου σωλήνα που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία ενός πλοίου – σκάφους ή εργοστασίου.

Επισκευές πλοίων, θαλαμηγών και εργοστασίων

Ελασματουργικές & Σωληνουργικές Εργασίες