ΕΛ ΣΩΛ

Ελασματουργικές Εργασίες. Σωληνουργικές Εργασίες

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής ελασματουργικών και σωληνουργικών εργασιών σε πλοία, θαλαμηγούς και εργοστάσια.

Ελασματουργικές Εργασίες

Ελασματουργικές Εργασίες

Αντικατάσταση, κατασκευή και συγκόλληση ελασμάτων.

Σωληνουργικές Εργασίες

Σωληνουργικές Εργασίες

Κατασκευή, επισκευή και εγκατάσταση δικτύων σωλήνα.

Ελασματουργικές & Σωληνουργικές Εργασίες

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των εργασιών μας που επιτυγχάνεται με την επιλογή άριστα τεχνικά καταρτισμένων και υπευθυνών τεχνιτών καθώς και με την συνεχή ιδία παρουσία μας στον χώρο εκτέλεσης των εργασίων.

Εγγυημένη Ποιότητα ναυπηγοεπισκευών

Χρόνια Παρουσίας

Τ.μ. Στεγασμένοι Χώροι

Προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής πλοίων με ασφάλεια και συνέπεια, σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό.

Επισκευές πλοίων, θαλαμηγών και εργοστασίων

Ελασματουργικές & Σωληνουργικές Εργασίες